Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
4910/QĐ-UBND 25/07/2017 Về việc phê duyệt Bộ thủ tục dịch vụ công thực hiện tại Ban phục vụ lễ tang Hà Nội.
Còn hiệu lực
4890/QĐ-UBND 24/07/2017 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội lần thứ Hai - năm 2018.
Còn hiệu lực
175/KH-UBND 24/07/2017 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.
Còn hiệu lực
4846/QĐ-UBND 24/07/2017 Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong.
Còn hiệu lực
4766/QĐ-UBND 20/07/2017 Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017 - 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
4662/QĐ-UBND 19/07/2017 Về việc cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục đọc sách Hanuri Việt Nam.
Còn hiệu lực
4663/QĐ-UBND 19/07/2017 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
173/KH-UBND 18/07/2017 Kế hoạch triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2017 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
4646/QĐ-UBND 17/07/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Còn hiệu lực
4602/QĐ-UBND 14/07/2017 Về việc ban hành Quy định sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 827 văn bản / 83 trang

Trang :