Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
61/-KH/TU 12/12/2017 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội (01/8/2008-01/8/2018).
Còn hiệu lực
05/ĐA/TU 23/10/2017 Đề án tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017).
Còn hiệu lực
196/KH-BCĐ 31/08/2017 Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016 - 2020".
Còn hiệu lực
2279/-QĐ/BCĐ 14/04/2017 Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc của Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020".
Còn hiệu lực
15/CT/TU 16/12/2016 Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
484/TB/TU 05/12/2016 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ đề công tác năm 2017 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
456/TB/TU 02/11/2016 Kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị rút kinh nghiệm và nội dung các giải pháp phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1369/-QĐ/TU 12/10/2016 Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội.
Còn hiệu lực
1309/-QĐ/TU 16/09/2016 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.
Còn hiệu lực
1305/-QĐ/TU 16/09/2016 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 25 văn bản / 3 trang

Trang :