Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
138/UBND-KT 11/01/2018 Về việc tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất năm 2018.
Còn hiệu lực
152/QĐ-UBND 08/01/2018 Về việc phân hạng chợ trên địa bàn huyện Sóc Sơn và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
59/UBND-KT 04/01/2018 Về việc tập trung chỉ đạo lấy đủ nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2018.
Còn hiệu lực
43/QĐ-UBND 03/01/2018 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030.
Còn hiệu lực
04/KH-UBND 03/01/2018 Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.
Còn hiệu lực
03/KH-UBND 03/01/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
02/KH-UBND 03/01/2018 Kế hoạch duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.
Còn hiệu lực
13/UBND-KT 02/01/2018 Về việc tăng cường công tác kiểm tra, dự tính, dự báo, phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa.
Còn hiệu lực
8983/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8956/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 688 văn bản / 69 trang

Trang :