Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2347/QĐ-UBND 16/05/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
106/KH-UBND 09/05/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
105/KH-UBND 08/05/2018 Kế hoạch tổ chức Tuần hàng Việt Nam - Hà Nội 2018 tại hệ thống siêu thị Aeon kết hợp quảng bá văn hóa, du lịch tại Nhật Bản.
Còn hiệu lực
2146/QĐ-UBND 07/05/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền của Sở Công thương.
Còn hiệu lực
103/KH-UBND 03/05/2018 Kế hoạch triển khai Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
2087/QĐ-UBND 03/05/2018 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC.
Còn hiệu lực
2086/QĐ-UBND 03/05/2018 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.
Còn hiệu lực
2055/QĐ-UBND 27/04/2018 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.
Còn hiệu lực
2054/QĐ-UBND 27/04/2018 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Vận tải Hà Nội.
Còn hiệu lực
1786/UBND-KT 24/04/2018 Về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định Nhà nước về trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 759 văn bản / 76 trang

Trang :