Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
629/UBND-KT 09/02/2018 Về việc triển khai cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
645/QĐ-UBND 05/02/2018 Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân thanh niên xung phong đã từ trần.
Còn hiệu lực
644/QĐ-UBND 05/02/2018 Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong.
Còn hiệu lực
536/UBND-KH&ĐT 05/02/2018 Về việc triển khai giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
38/KH-BCĐ389/TP 02/02/2018 Về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
36/KH-UBND 31/01/2018 Kế hoạch phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
405/UBND-KT 29/01/2018 Về việc thực hiện Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025.
Còn hiệu lực
496/QĐ-UBND 26/01/2018 Về việc Phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025.
Còn hiệu lực
339/UBND-KT 24/01/2018 Về việc tiếp tục triển khai một số công tác trọng tâm tổ chức Tết Nguyên đán năm 2018.
Còn hiệu lực
311/UBND-KT 23/01/2018 Về việc triển khai một số nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí năm 2018.
Còn hiệu lực

Tổng số : 706 văn bản / 71 trang

Trang :