Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
346/QĐ-UBND 17/01/2018 Về việc xếp hạng di tích Kiến trúc - Nghệ thuật đình Bách Kim.
Còn hiệu lực
345/QĐ-UBND 17/01/2018 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Lại Khánh.
Còn hiệu lực
343/QĐ-UBND 17/01/2018 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình làng Thường Xuyên.
Còn hiệu lực
17/KH-UBND 17/01/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án 1 "Truyền thông phòng, chống mua bán người" đến năm 2020 thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
16/KH-UBND 16/01/2018 Kế hoạch ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
14/KH-UBND 15/01/2018 Kế hoạch thực hiện Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
Còn hiệu lực
267/QĐ-UBND 12/01/2018 Về việc thành lập Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Còn hiệu lực
245/QĐ-UBND 12/01/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Còn hiệu lực
243/QĐ-UBND 12/01/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong triển khai, thực hiện chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
138/UBND-KT 11/01/2018 Về việc tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất năm 2018.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3290 văn bản / 329 trang

Trang :