Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
430/QĐ-UBND 23/01/2018 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2021".
Còn hiệu lực
25/KH-UBND 23/01/2018 Kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
24/KH-UBND 23/01/2018 Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
411/QĐ-UBND 22/01/2018 Về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển điện lực thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
423/QĐ-UBND 22/01/2018 Về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án "Tài trợ cho Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội" do Tổ chức Asian Ministry Teams/Mỹ tài trợ cho Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa.
Còn hiệu lực
278/UBND-ĐT 22/01/2018 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.
Còn hiệu lực
03/CT-UBND 22/01/2018 Về việc tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
02/CT-UBND 22/01/2018 Về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
21/KH-UBND 22/01/2018 Kế hoạch triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
413/QĐ-UBND 22/01/2018 Về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề tư thục ASEAN.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3290 văn bản / 329 trang

Trang :