Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1758/UBND-ĐT 24/04/2018 Về việc xử lý các trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng phát sinh khi thực hiện dự án mở đường theo quy hoạch tồn đọng cũ trước năm 2005.
Còn hiệu lực
2021/QĐ-UBND 24/04/2018 Về việc thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
2013/QĐ-UBND 24/04/2018 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội.
Còn hiệu lực
1997/QĐ-UBND 24/04/2018 Về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2050.
Còn hiệu lực
98/KH-UBND 24/04/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
07/CT-UBND 24/04/2018 Về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố.
Còn hiệu lực
1990/QĐ-UBND 24/04/2018 Về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của UBND Thành phố.
Còn hiệu lực
96/KH-UBND 23/04/2018 Kế hoạch triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1754/UBND-KGVX 23/04/2018 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu, quảng cáo rao vặt.
Còn hiệu lực
94/KH-UBND 20/04/2018 Về việc thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27 tháng 01 năm 2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về công tác dân số trong tình hình mới".
Còn hiệu lực

Tổng số : 3481 văn bản / 349 trang

Trang :