Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
29/KH-UBND 25/01/2018 Kế hoạch hỗ trợ nhà ở hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
480/QĐ-UBND 24/01/2018 Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
340/UBND-ĐT 24/01/2018 Về việc tiếp tục thực hiện kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động chung của các lò gạch thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
339/UBND-KT 24/01/2018 Về việc tiếp tục triển khai một số công tác trọng tâm tổ chức Tết Nguyên đán năm 2018.
Còn hiệu lực
311/UBND-KT 23/01/2018 Về việc triển khai một số nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí năm 2018.
Còn hiệu lực
23/KH-UBND 23/01/2018 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
325/UBND-KT 23/01/2018 Về việc thực hiện kế hoạch an toàn giao thông 2018.
Còn hiệu lực
461/QĐ-UBND 23/01/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố năm 2017.
Còn hiệu lực
460/QĐ-UBND 23/01/2018 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
431/QĐ-UBND 23/01/2018 Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhãn khoa thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3290 văn bản / 329 trang

Trang :