Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
499/QĐ-UBND 26/01/2018 Về việc Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Hà Nội thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
496/QĐ-UBND 26/01/2018 Về việc Phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025.
Còn hiệu lực
382/UBND-NC 26/01/2018 Về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 18/9/2017 về Kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư.
Còn hiệu lực
30/KH-UBND 26/01/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021.
Còn hiệu lực
31/KH-UBND 26/01/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
Còn hiệu lực
505/QĐ-UBND 26/01/2018 Về việc khen thưởng trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2017.
Còn hiệu lực
507/QĐ-UBND 26/01/2018 Về việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô".
Còn hiệu lực
28/KH-UBND 25/01/2018 Kế hoạch tổ chức "Phố Sách Xuân Mậu Tuất 2018".
Còn hiệu lực
487/QĐ-UBND 25/01/2018 Về việc Phê duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
489/QĐ-BVSTBPN 25/01/2018 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3290 văn bản / 329 trang

Trang :