Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
104/KH-UBND 07/05/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động cấp Thành phố kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc".
Còn hiệu lực
2141/QĐ-UBND 07/05/2018 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Dự án thí điểm Khu nhà ở xã hội tập trung, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2146/QĐ-UBND 07/05/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền của Sở Công thương.
Còn hiệu lực
2122/QĐ-UBND 04/05/2018 Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Sức khỏe ngoài trời người trung, cao tuổi thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2119/QĐ-UBND 04/05/2018 Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
103/KH-UBND 03/05/2018 Kế hoạch triển khai Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
2087/QĐ-UBND 03/05/2018 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC.
Còn hiệu lực
2086/QĐ-UBND 03/05/2018 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.
Còn hiệu lực
100/KH-UBND 02/05/2018 Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2018.
Còn hiệu lực
102/KH-UBND 02/05/2018 Kế hoạch tập huấn công tác xã hội trong trường học và kỹ năng nghề công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên làm công tác xã hội của thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3481 văn bản / 349 trang

Trang :