Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1901/QĐ-UBND 18/04/2018 Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025".
Còn hiệu lực
90/KH-UBND 16/04/2018 Kế hoạch công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
Còn hiệu lực
89/KH-UBND 16/04/2018 Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
1807/QĐ-UBND 13/04/2018 Về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành công tác An toàn thực phẩm "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2018.
Còn hiệu lực
93/BC-BCĐHNQT 13/04/2018 Báo cáo tình hình thực hiện công tác Hội nhập quốc tế năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
Còn hiệu lực
1780/QĐ-UBND 12/04/2018 Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Còn hiệu lực
84/KH-UBND 09/04/2018 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố năm 2018.
Còn hiệu lực
1661/QĐ-UBND 05/04/2018 Về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án dự án "Hướng dẫn - dạy nghề - tạo việc làm cho thanh niên dân tộc miền núi và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn" do Tổ chức Samaritan's Purse International Relief/Mỹ tài trợ cho Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa.
Còn hiệu lực
82/KH-UBND 05/04/2018 Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2018.
Còn hiệu lực
83/KH-UBND 05/04/2018 Kế hoạch phát triển hoạt động logistics trên địa bàn Thành phố năm 2018.
Còn hiệu lực

Tổng số : 746 văn bản / 75 trang

Trang :