Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2714/UBND-KGVX 18/06/2018 Về việc vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Thành phố năm 2018
Còn hiệu lực
2744/UBND-ĐT 18/06/2018 Về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại và chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
2677/UBND-KT 15/06/2018 Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2018
Còn hiệu lực
2576/UBND-KT 08/06/2018 Về việc tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế
Còn hiệu lực
2396/UBND-KT 30/05/2018 Về việc phối hợp tổ chức xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2018 của tỉnh Bắc Giang
Còn hiệu lực
3934/VP-KSTTHC 29/05/2018 Về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2018.
Còn hiệu lực
2292/UBND-ĐT 25/05/2018 Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực
2304/UBND-KH&ĐT 25/05/2018 Về việc triển khai nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố năm 2018.
Còn hiệu lực
2217/UBND-KT 22/05/2018 Về việc thực hiện Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Còn hiệu lực
2175/UBND-NC 18/05/2018 Về việc triển khai rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước.
Còn hiệu lực

Tổng số : 574 văn bản / 58 trang

Trang :