Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1319/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử-Nghệ thuật chùa Thích Ca.
Còn hiệu lực
1296/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc khen thưởng thành tích thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2017.
Còn hiệu lực
1298/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1299/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình, chùa Tòng Lệnh.
Còn hiệu lực
1300/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình, chùa Tòng Thái.
Còn hiệu lực
1301/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình thôn Hạ.
Còn hiệu lực
1302/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử-Nghệ thuật Miếu Dưới.
Còn hiệu lực
1295/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Còn hiệu lực
1294/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Còn hiệu lực
1078/UBND-NC 15/03/2018 Về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3353 văn bản / 336 trang

Trang :