homeVăn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản 04
Kí hiệu văn bản KH-UBND
Ngày ban hành 10/01/2017
Người kí Nguyễn Thế Hùng
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản Đô thị
Tệp tin đính kèm

KH-04-2017.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng