Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
6486/QĐ-UBND 18/09/2017 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá trị các công trình cấp nước nông thôn đã đầu tư để làm căn cứ giao cho doanh nghiệp hợp tác xã tiếp nhận quản lý, đầu tư khai thác vận hành.
Còn hiệu lực
4550/UBND-ĐT 18/09/2017 Về việc thực hiện Chương trình tổng thể "Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông khung trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2021, định hướng đến năm 2030".
Còn hiệu lực
4537/UBND-KGVX 15/09/2017 Về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ.
Còn hiệu lực
6411/QĐ-UBND 15/09/2017 Về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017).
Còn hiệu lực
208/KH-UBND 15/09/2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017.
Còn hiệu lực
4530/UBND-ĐT 15/09/2017 Về việc xử lý, khắc phục các vi phạm về quy hoạch kiến trúc, trật tự xây dựng và sử dụng đất sau thanh tra các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
6412/QĐ-UBND 15/09/2017 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Đồng Chằm, Đồng Vai, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Còn hiệu lực
204/KH-UBND 14/09/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
6405/QĐ-UBND 14/09/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong xây dựng Dân quân tự vệ giai đoạn 2009 - 2017.
Còn hiệu lực
6409/QĐ-UBND 14/09/2017 Về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Xây dựng trang thông tin du lịch tiếp cận cho người khuyết tật" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2901 văn bản / 291 trang

Trang :