Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
07/CĐ-BCH 23/07/2017 Công điện của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội về việc chủ động ứng phó với bão số 04.
Còn hiệu lực
06/CĐ-BCH 21/07/2017 Công điện của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội về việc chủ động đối phó với lũ lớn trên hệ thống sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, giảm thiểu thiệt hại do lũ gây ra.
Còn hiệu lực
4758/QĐ-UBND 20/07/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
4754/QĐ-UBND 20/07/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Trường An, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
4755/QĐ-UBND 20/07/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
4757/QĐ-UBND 20/07/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
4662/QĐ-UBND 19/07/2017 Về việc cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục đọc sách Hanuri Việt Nam.
Còn hiệu lực
4663/QĐ-UBND 19/07/2017 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
05/CĐ-BCH 18/07/2017 Công điện của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội về công tác sẵn sàng ứng phó với lũ lớn tại các khu vực đê kè Xuân Canh (cửa vào sông Đuống) và đê kè Thanh Am - Tình Quang (thượng hạ lưu cầu Đuống).
Còn hiệu lực
04/CĐ-BCH 18/07/2017 Công điện của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội về việc chủ động đối phó với lũ lớn trên hệ thống sông Đà, sông Hồng, sông Đuống.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2729 văn bản / 273 trang

Trang :