Phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc Da cam/dioxin quận Nam Từ Liêm (21:19 11/01/2017)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc Da cam/dioxin quận Nam Từ Liêm.


Theo đó, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/dioxin quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội của các tổ chức và cá nhân những nạn nhân chất độc Da cam/dioxin đang sinh sống và hoạt động hợp pháp trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tự nguyện thành lập Hội. Mục đích của Hội nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; khuyến khích, động viên, giúp đỡ nhau khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên; góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nạn nhân chất độc Da cam/dioxin.
 
Trụ sở của Hội được đặt tại: Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hội hoạt động trong phạm vi quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, trong lĩnh vực hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc Da cam/dioxin; Chịu sự quản lý nhà nước của UBND quận Nam Từ Liêm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
 
Hội có nhiệm vụ chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức hoạt động theo điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
 
Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội. Đại diện cho hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
 
Hội thực hiện chế độ báo cáo hàng năm tình hình tổ chức, hoạt động của Hội với UBND quận Nam Từ Liêm, Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật