Tổ chức lại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (09:09 21/03/2017)


HNP - Ngày 17/3, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1771/QĐ-UBND về việc Tổ chức lại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.


Theo đó, UBND Thành phố tổ chức lại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.
 
Trụ sở của Trung tâm đặt tại Lô nghiên cứu và triển khai RD, đường C*, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội và Tầng 1, 2 nhà A4, Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 
Trung tâm thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ; dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật; là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm cho thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
 
Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Phân tích và giám định công nghệ; Phòng Nghiên cứu và ươm tạo công nghệ; Phòng Đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ.
 
Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ được UBND Thành phố phân bổ hàng năm. Trước mắt, biên chế của Trung tâm sau khi tổ chức lại là 63 người (viên chức: 50 người, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 13 người), gồm tổng số biên chế đã được UBND Thành phố giao cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm; Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; Quyết định số 5700/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc đổi tên Trung tâm Nghiên cứu - Chuyển giao công nghệ và Phân tích thành Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ; và các quy định trước đây trái với quy định của Quyết định này.

Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật