Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng (14:21 17/07/2017)


HNP - Trong nội dung Công văn số 3461/UBND-KT ban hành ngày 14/7, UBND TP Hà Nội yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 22/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ.


Công văn nêu rõ, triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 22/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”, UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện đề án (trừ lĩnh vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); xây dựng, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia Chương trình trọng điểm quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Công Thương và bộ, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của đề án (khi có yêu cầu)…

Sở Xây dựng tổ chức thẩm định các dự án đầu tư, theo dõi tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, báo cáo kết quả thực hiện, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Công Thương.

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quản lý về hoạt động khoáng sản; tăng cường công tác thanh tra, kiêm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về cơ chế, chính sách quản lý hoạt động khoáng sản, chuyển giao công nghệ, đổi mới và hiện đại hóa công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Công Thương phổ biến Chương trình trọng điểm quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến các doanh nghiệp đã thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khai thác và chế biến khoáng sản…

UBND quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn; tuyên truyền, khuyến khích các đơn vị trong việc đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong khai thác, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường; tăng cường công tác thanh tra hoạt động khoáng sản (nếu có) của các tổ chức, cá nhân; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm về hoạt động khoáng sản…

Các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, lộ trình thay thế, nâng cấp, đổi mới và hiện đại hóa thiết bị và công nghệ đảm bảo nâng cao năng suất lao động, hiệu quả khai thác, chế biến, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực quản lý, điều hành sản xuất, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật