Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (19:02 13/09/2017)


HNP - Để việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn thiết thực hiệu quả, đúng quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 2170/SNN-CCPTNT để chỉ đạo thực hiện vấn đề này.


Theo đó, Sở đề nghị UBND các huyện, thị xã cần xây dựng kế hoạch dựa trên cơ sở nhu cầu của người lao động, định hướng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn gắn với quy hoạch phát triển nông nghiệp, quy hoạch phát triển kinh lế - xã hội và quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương. Nội dung đào tạo phải thực hiện đúng chương trình đã được UBND Thành phố phê duyệt tại quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 22/6/2017. Thời gian đào tạo phải phù hợp với quy trình sản xuất, quy trình sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi theo từng vùng, từng địa phương.

Đồng thời, tổ chức lồng ghép, huy động các nguồn lực trong đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn một cách linh hoạt, phù hợp giữa các chương trình, nhất là chương trình phổ biến, nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật cho cộng đồng; lồng ghép các vấn đề bảo vệ môi trường, kiến thức kinh doanh nông sản phù hợp với đối tượng người học để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Bên cạnh đó, định kỳ rà soát, xác định nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ở địa phương; đánh giá năng lực đào tạo của các đơn vị tham gia đào tạo về chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề để lựa chọn đơn vị đào tạo đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật