Gần 4.460 cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản có giấy phép (22:12 13/09/2017)


HNP - Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội vừa rà soát kết quả quản lý an toàn thực phẩm ở cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh nông sản trên địa bàn thành phố.


Theo đó, đến nay, toàn thành phố có 15.064 cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông sản, trong đó, 4.458 cơ sở có giấy phép đăng ký kinh doanh, số chưa có giấy phép là 10.606 cơ sở. Theo phân cấp, thành phố quản lý 849 cơ sở (174 cơ sở sản xuất kinh doanh động vật; 49 cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản; 301 cơ sở sản xuất kinh doanh thực vật; 325 cơ sở kinh doanh nhiều mặt bằng nông sản), cấp huyện, cấp xã quản lý 14.215 cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản đang hoạt động. Ngoài ra, thành phố có 2 chợ đầu mối nông sản gồm: Chợ đầu mối phía Nam và Chợ đầu mối Minh Khai. Lũy kế, đến nay, toàn thành phố đã cấp 3.511 giấy chứng nhận cơ sở đủ kiện an toàn thực phẩm, chiếm 60% số cơ sở cần phải cấp. Các cơ sở do thành phố quản lý đã được kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định và khoảng 45% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thuộc cấp huyện, cấp xã quản lý.

Theo đánh giá, công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP trên địa bàn thành phố được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Việc triển khai công tác kiểm tra đánh giá phân loại và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo phân công, phân cấp đã được thực hiện đúng quy định, rõ trách nhiệm giữa các cấp. Công tác thanh, kiểm tra được tập trung có trọng tâm, trọng điểm và đột xuất vào các ngành, nhóm sản phẩm, khâu có nguy cơ cao về ATTP. Đặc biệt đã kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm gây mất ATTP, ngăn chặn sử dụng dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt.

Phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề xuất Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tham mưu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản chất lượng cao, bảo đảm ATTP. Tiếp tục tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, liên kết vùng trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp và xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế...


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật