Tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan TP Hà Nội: Phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo (15:35 12/08/2017)


HNP - Với sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, cùng việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2012 -2017 đã có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, có sự chuyển biến tích cực trong toàn đoàn. Chất lượng tổ chức được củng cố, kiện toàn và nâng cao. Uy tín của tổ chức đoàn được khẳng định và nâng lên.


Đoàn khối các cơ quan thành phố Hà Nội ra quân Tháng thanh niên


Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan thành phố Hà Nội hiện có 60 cơ sở đoàn trực thuộc, trong đó, có 30 đoàn cơ sở, 29 chi đoàn cơ sở; 01 liên chi đoàn với tổng số 5.100 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã tập trung triển khai thực hiện các nội dung công tác: tham mưu, chỉ đạo; tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên; thực hiện các phong trào hành động cách mạng: “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô” trong đó tập trung vào phong trào “tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” và “Tôi yêu Hà Nội”; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân các cấp; kiểm tra, giám sát; chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; hội nhập quốc tế.

Các nội dung, hình thức hoạt động và các phong trào thi đua do Đoàn Thanh niên Khối triển khai luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực, hiệu quả của các cơ sở Đoàn và đông đảo đoàn viên thanh niên, được lãnh đạo các cấp và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Uy tín, vai trò của tổ chức Đoàn đã được nâng lên và khẳng định rõ nét.

Xác định rõ vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong sự nghiệp xây dựng đất nước, là đội hậu bị tin cậy của Đảng, các cấp bộ Đoàn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy trong việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên trong tình hình mới. Đặc biệt là công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách đi vào các nghị quyết của Đoàn, tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.  

Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp được thực hiện thường xuyên và hiệu quả. Nhiệm kỳ này, Ban Thường vụ Đoàn Khối đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Cả nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên các cấp đã giới thiệu 1256 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 1.125 đoàn viên được kết nạp.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn khối các cơ quan Thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả 02 khâu đột phá là “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn” và “Xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên Thủ đô”. Một trong những hoạt động tiêu biểu được Đoàn Khối triển khai đến các cấp bộ đoàn là nhóm nội dung giải pháp “Hà Nội văn minh” với nhiều hoạt động trong đó vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện có hiệu quả việc cưới, tang, lễ hội văn minh, tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên thể hiện những cách ứng xử hay, hành động đẹp, phát hiện gương người tốt việc tốt.
    
Với những kết quả đã đạt được, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Thành phố được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội tặng thưởng nhiều Bằng khen…

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, với mục tiêu góp phần xây dựng thế hệ  thanh niên Khối các cơ quan thành phố Hà Nội giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có kiến thức, có kỹ năng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức chấp hành pháp luật, có lối sống đẹp, có ước mơ quyết tâm xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; Đoàn khối các cơ quan Thành phố sẽ tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm và 02 khâu đột phá đó là: Nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào 3 trách nhiệm và xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ công chức Thủ đô với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm”.

Đồng thời, đề ra một số chỉ tiêu: Phấn đấu đến năm 2022, 100% cán bộ đoàn, 100% đoàn viên, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước và học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên. Ít nhất 90% thanh niên được tuyên truyền, giới thiệu các nội dung trong Nghị quyết có liên quan đến thanh niên.

100% cơ sở Đoàn triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030” và Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới. Hàng năm, 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc có mô hình, công trình thanh niên làm theo lời Bác.

Hàng năm, 100% cán bộ Đoàn các cấp được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng và nghiệp vụ công tác thanh niên. Đoàn TN Khối xây dựng website riêng; 100% Đoàn  cơ sở xây dựng trang mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên.

Hằng năm, cấp Khối và Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở có ít nhất 01 công trình thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chuyên môn tại  đơn vị.

Thực hiện thường xuyên, hiệu quả hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. 100% chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở có mô hình“Thanh niên xung kích cải cách thủ tục hành chính”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”

100% cơ sở Đoàn trực thuộc cụ thể hóa các tiêu chí và phát động phong trào xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ công chức, viên chức trẻ Thủ đô trong thực hiện nhiệm vụ.


Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật