Nhiều hoạt động đưa pháp luật vào cuộc sống (14:17 17/07/2017)


HNP - Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại xã, phường, thị trấn có hiệu quả, từ đầu năm đến nay, TP Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động và thu được kết quả tích cực, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.


Trong 6 tháng qua, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức 58 hội nghị tập huấn cho 12.000 người tham dự gồm các đối tượng như: Báo cáo viên pháp luật các cấp, tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn; cán bộ, công chức; hòa giải viên ở cơ sở; đồng bào dân tộc thiểu số tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Biên soạn tài liệu hỏi, đáp pháp luật về Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tiếp dân, Luật Khiếu nại, tố cáo và tờ gấp tìm hiểu pháp luật về đất đai, trật tự văn minh đô thị, kỹ năng phòng chống cháy nổ, thoát nạn để in ấn, cấp phát đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn.

Cùng với đó, trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã đăng tải 1.794 tin, bài phản ánh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của các quận, huyện, sở ngành; tuyên truyền về công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện giải đáp pháp luật... Kịp thời tuyên truyền, phổ biến những văn bản pháp luật mới ban hành về các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Thống kê lượng truy cập trang tin, 6 tháng đầu năm có trên 700.000 lượt truy cập.

Thực hiện "Năm kỷ cương hành chính", Sở Tư pháp phối hợp với các Báo Kinh tế và Đô thị, Phụ nữ Thủ đô, Lao động Thủ Đô, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội củng cố, phát triển chuyên mục “Trật tự và văn minh đô thị", “Pháp luật và Đời sống” dưới hình thức các phóng sự điều tra, các tin, bài phản ánh công tác đảm bảo trật tự xây dựng, đô thị, giao thông, phòng, chống cháy nổ, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giới thiệu văn bản pháp luật mới, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, giao lưu trực tuyến...

Để tiếp tục nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên, Sở Tư pháp tổ chức 15 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 15 quận, huyện, thị xã của thành phố với 4.500 người là cán bộ làm công tác quản lý hoà giải và các hoà giải viên ở cơ sở. Bên cạnh đó, ban hành văn bản hướng dẫn quận, huyện, thị xã tiêu chí đánh giá, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tiêu chí thành phần 18.5 “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” áp dụng theo các tiêu chí đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...


Minh Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật