Bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác hộ tịch, lý lịch tư pháp (15:26 16/07/2017)


HNP - Xác định nhiệm vụ và tính quan trọng trong công tác hộ tịch và lý lịch tư pháp, các sở, ngành và quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội đã chú trọng hơn trong công tác chuyên môn, quyết liệt, đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tháo gỡ những điểm mấu chốt để bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.


Đáng ghi nhận trong công tác hộ tịch của thành phố trong 6 tháng qua, ngoài việc kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác hộ tịch, chứng thực cho cấp huyện, xã, thành phố đã ban hành 47 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời 26 đơn thư công dân về lĩnh vực hộ tịch, chứng thực; ngoài ra cấp trích lục hộ tịch 868 hồ sơ, giải quyết 15 hồ sơ về quốc tịch, 14 hồ sơ thủ tục về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Trong công tác lý lịch tư pháp, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp nhận 23.135 hồ sơ, trong đó, đã cấp 23.179 phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua dịch vụ bưu chính 4.210 hồ sơ; đã giải quyết 450 hồ sơ xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích theo quy định.

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 8/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với Bưu chính Viễn thông Viettel trong việc tiếp nhận, trả kết quả, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua dịch vụ bưu chính 450 hồ sơ.

Để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho công dân, Sở Tư pháp đã phối hợp với Công an thành phố tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết các hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam có quá trình cư trú ở nhiều địa phương từ 13 ngày làm việc xuống còn 12 ngày làm việc.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 29 cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và sở, ngành liên quan trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đạt hiệu quả tích cực, giúp công dân thực hiện tốt các quyền về sử dụng đất đai, quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và 28 chi nhánh tại 28 quận, huyện, thị xã đã đăng ký 25.115 giao dịch, đăng ký thay đổi 3.451 giao dịch, xóa đăng ký 15.573 giao dịch. Chương trình quản lý thông tin ngăn chặn và thông tin về hợp đồng, giao dịch đã công chứng (UCHI) đến nay đã tích hợp trên 2,3 triệu thông tin giao dịch tài sản, phục vụ đắc lực cho hoạt động công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố.


Minh Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật