100% văn bản quy phạm pháp luật ban hành bảo đảm đúng quy trình (14:07 17/07/2017)


HNP - Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo, từng bước đưa công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật văn bản (QPPL) đi vào nề nếp, có hệ thống, toàn diện, có chiều sâu, gắn với hoạt động xây dựng, ban hành và rà soát văn bản.


Tính đến ngày 30/5, UBND thành phố đã ban hành 19 văn bản QPPL; 100% văn bản QPPL của UBND thành phố ban hành đều bảo đảm đúng quy trình từ khâu dự thảo, tổ chức lấy ý kiến đến khâu thẩm định của Sở Tư pháp. Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành, tổ chức góp ý, thẩm định hơn 111 dự thảo văn bản QPPL của trung ương và thành phố. Nhìn chung, các ý kiến góp ý đều có chất lượng tốt, giá trị thực tiễn cao, có ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng pháp luật.

UBND thành phố chỉ đạo Sở Tư pháp luôn chủ động cải tiến, đa dạng hình thức hỗ trợ để phù hợp với thực tế hoạt động cho doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, đã đăng 158 bài giải đáp cho doanh nghiệp, đưa tin và trao đổi nghiên cứu lên trang web hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Đồng thời, tổ chức 12 buổi tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về lĩnh vực thuế, quản lý thuế và Bộ luật dân sự... để nâng cao công tác của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác này trên địa bàn thành phố.

Công tác xây dựng, thẩm định văn bản QPPL tại các quận, huyện, thị xã thường xuyên được đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra. Hầu hết văn bản QPPL ở cấp huyện đều được thẩm định trước khi trình HĐND và UBND cùng cấp ban hành. Chất lượng ban hành văn bản QPPL ngày càng được nâng cao, đã khắc phục được tình trạng ban hành văn bản trái thẩm quyền, cơ bản đáp ứng yêu cầu về thể thức và nội dung, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống văn bản QPPL giữa cấp huyện với thành phố và trung ương.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp đã tự kiểm tra 14 văn bản của UBND thành phố ban hành. Qua Kiểm tra các văn bản QPPL của UBND thành phố được ban hành đúng trình tự, nội dung, thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Cũng trong trong 6 tháng qua, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và kiểm tra theo thẩm quyền 37 văn bản của quận, huyện gửi đến. Qua kiểm tra thấy hầu hết văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước trên địa bàn...


Minh Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật