Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04 của Bộ Xây dựng về quản lý an toàn lao động trong xây dựng công trình (14:24 06/07/2017)


HNP - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 5227/SXD-GĐXD hướng dẫn việc thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong xây dựng công trình.


Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư; nhà thầu thi công xây dựng công trình; bộ phận quản lý an toàn lao động của nhà thầu; người lao động trên công trường; tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt.

Sở Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong việc cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với danh mục thiết bị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng; cấp lại chứng chỉ kiểm định viên thuộc thẩm quyền quản lý, công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Đối với các cơ quan chuyên môn về xây dựng: Phổ biến hướng dẫn các chủ thể có liên quan trong thi công xây dựng chấp hành nghiêm các quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 02/11/2015 của Bộ Xây dựng về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình; Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng các công trình tại thành phố Hà Nội và các quy định pháp luật về an toàn trong thi công xây dựng;

Duy trì thường xuyên việc kiểm tra định kỳ, đột xuất hướng dẫn công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình cho các tô chức, cá nhân liên quan trong thi công xây dựng;

Đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của các cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại Điều 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 11 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, kết hợp kiểm tra công tác an toàn lao động được quy định tại khoản 8 Điều 34 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Chỉ đạo lực lượng Thanh tra xây dựng chuyên ngành tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về an toàn trong thi công xây dựng công trình.


Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật