Hà Nội: Đăng ký đất đai đạt 93,7% (21:49 19/06/2017)


HNP - Đây là kết quả rà soát đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vừa được sở, ngành liên quan TP Hà Nội báo cáo.


Theo đó, thực hiện nghị quyết của Quốc hội, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉ thị của Thủ tướng về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để cơ bản hoàn thành việc cấp GCN, UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường và bộ, ngành liên quan để đề xuất, thống nhất các giải pháp cấp GCN cho người dân và chỉ đạo quyết liệt, đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: chỉ đạo các quận, huyện, thị xã xác định nhu cầu và giao chỉ tiêu cấp GCN cụ thể cho từng quận, huyện, xã phải thực hiện hằng năm; chỉ đạo các sở, ngành thành phố rà soát cải cách TTHC trong công tác cấp GCN; chỉ đạo thực hiện các giải pháp tại Thông báo số 327/TB-VPCP ngày 22/8/2013 và Công văn số 734/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 9/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để triển khai cấp GCN cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở. Sửa đổi, điều chỉnh bổ sung quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật Đất đai và các nghị định của Chính phủ giao về đăng ký, cấp GCN, cắt giảm TTHC không cần thiết.

Năm qua, Chủ tịch UBND thành phố ban hành chỉ thị về các nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố. Trong đó, chỉ đạo nhiều giải pháp, nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới như: Xây dựng kế hoạch; lập hướng dẫn thực hiện; cải cách TTHC; rà soát, phân loại những vấn đề khó khăn, vướng mắc; rà soát tháo gỡ vướng mắc để cơ bản hoàn thành việc cấp GCN xong trước ngày 30/6/2017.

Kết quả, tính đến ngày 15/5/2017: Công tác đăng ký đất đai là 184.077 thửa (đạt 93,7%); cấp mới GCN cho hộ gia đình, cá nhân mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở 149.184 GCN (đạt 83,68%); cấp mới 1.311.307 GCN trong khu dân cư trên tổng số 1.551.951 thửa đất (đạt 96,7%). Công tác cấp GCN đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa đã thực hiện được 98% (tương ứng 611.797 GCN), Sở Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương hoàn thành nốt 2% số giấy chứng nhận còn lại tương ứng 12.897 trường hợp. Ngoài ra, cấp cho các tổ chức 13.957 giấy chứng nhận (đạt 72,52%).


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật