Học tập và làm theo Bác phải gắn với nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân (20:05 19/05/2017)


HNP - “Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố đã quan tâm, chỉ đạo triển khai rất bài bản, mang lại những kết quả bước đầu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị cũng như nhiệm vụ chung của Thành phố”. Đó là đánh giá của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng trong cuộc trao đổi với phóng viên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhân dịp sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05.


Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng


PV: Xin đồng chí đánh giá về kết quả sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố?
 
Đồng chí Lê Thị Thu Hằng: Qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố đã thu được những kết quả bước đầu. Trên cơ sở kế thừa những nền tảng trong những năm qua, nhất là trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI), việc thực hiện Chỉ thị 05 lần này chúng tôi xác định đi theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, để Chỉ thị đi vào cuộc sống và tạo sức lan tỏa đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố.
 
Việc thực hiện Chỉ thị 05 lần này, chúng tôi có những cách làm mới. Điều này được quan tâm ngay từ khâu tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết, đảm bảo hiệu quả, sâu rộng. Đảng ủy Khối cũng luôn quan tâm vai trò cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị, bởi nếu cấp ủy, người đứng đầu khi nhận thức được đúng, đề cao vai trò và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện Chỉ thị thì sẽ có tác dụng lan tỏa trong mỗi cơ quan, đơn vị. 
 
Đảng ủy Khối cơ quan Thành phố cũng quan tâm đến việc yêu cầu mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị rà soát lại các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị mình. Bởi trong thực hiện nhiệm vụ, mỗi cơ quan, đơn vị có tính chất công việc riêng, đòi hỏi tiêu chí xây dựng phải sát và phù hợp. Trên cơ sở các tiêu chí đó, mỗi cán bộ, công chức hướng vào đó để có sự phấn đấu, rèn luyện, hoàn thiện bản thân mình hơn. Đặc biệt, đối với các tập thể, việc xây dựng các kế hoạch học tập và làm theo Bác phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm để khắc phục, sửa chữa. Đối với kế hoạch của cá nhân phải gắn với nhiệm vụ cụ thể.
 
Thông qua việc kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện, chúng tôi nhận thấy các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã có sự quan tâm chỉ đạo rất bài bản, mang lại những kết quả bước đầu, thể hiện ở việc các sở, ban ngành đã thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, trên cơ sở đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị cũng như nhiệm vụ chung của Thành phố.
 
Hay như trong thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thông qua việc xác định vị trí việc làm thì thái độ của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng đã tốt hơn, hiệu quả công việc được nâng cao hơn, công tác thi đua, khen thưởng cũng sát hơn. Nhiều đơn vị đã triển khai việc đánh giá theo từng tháng, trên cơ sở đó kịp thời biểu dương những cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đó cho thấy việc thực hiện Chỉ thị 05 lần này đã đem lại những kết quả thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố.
 
PV: Đồng chí cho biết một số tấm gương tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố trong việc thực hiện Chỉ thị 05? 
 
Đồng chí Lê Thị Thu Hằng: Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05, các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối đã lựa chọn những gương tập thể, cá nhân làm tốt để có biểu dương, khen thưởng trong dịp này. Về phía Đảng bộ Khối đã lựa chọn 10 đơn vị đặc biệt xuất sắc và 10 cá nhân tiêu biểu để khen thưởng trong buổi tọa đàm về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào đúng dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Bác. Ở mỗi cơ quan, đơn vị, chúng tôi yêu cầu việc biểu dương, khen thưởng gắn với sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 để có sức lan tỏa và sâu hơn.
 
PV: Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với 2 bộ Quy tắc ứng xử mà Thành phố mới ban hành sẽ được triển khai thế nào trong Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố?
 
Đồng chí Lê Thị Thu Hằng: Năm 2017 được Thành phố xác định là năm “Kỷ cương hành chính”, vì vậy, Đảng ủy Khối đã có Thông tri liên quan đến nội dung này, trong đó, có yêu cầu các cấp ủy đảng thực hiện việc học tập và làm theo Bác gắn với năm kỷ cương hành chính. Chúng tôi cũng rất coi trọng việc cam kết thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại nơi làm việc cũng như nơi công cộng, với mong muốn thông qua đó mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố phải thực sự gương mẫu, xây dựng hình ảnh người cán bộ Thủ đô thân thiện, chu đáo, nhiệt tình, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân.
 
Để việc thực hiện học tập và làm theo Bác trở thành ý thức thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức thì cần kiên trì, quyết tâm cao. Qua mỗi quá trình thực hiện lại rút kinh nghiệm, chấn chỉnh khuyết điểm và đặt yêu cầu cao hơn cho mỗi cấp ủy cũng như cá nhân. Tới đây, chúng tôi yêu cầu các cấp ủy ngoài thực hiện tốt nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm thì trong mỗi quý, cần lựa chọn một nội dung chuyên đề gắn với nhiệm vụ đơn vị, tăng kiểm tra giám sát…, để việc thực hiện Chỉ thị 05 nghiêm túc, đi vào thực chất.
 
PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật