Bảo đảm đầy đủ nguồn điện cho phòng chống thiên tai (18:59 21/04/2017)


HNP - Bảo đảm thực hiện tốt “bốn tại chỗ”, đó là phương châm của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.


Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội có 40 đơn vị trực thuộc 16 ban chức năng với nhiều kho tàng, 1 trạm 220kV, 38 trạm biến áp trung giam 110kV, hàng nghìn trạm biến áp phân phối, các đường dây lưới điện cao áp, hạ thế và trang thiết bị điện được trải rộng trên toàn thành phố. Xác định công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm. Năm qua, thiên tai xảy ra trên địa bàn thành phố khá nhiều, do Tổng Công ty làm tốt công tác phòng ngừa nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, tại nạn về người trên địa bàn thành phố, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục.

Ngoài ra, trong năm qua, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hànộimới thực hiện tốt công tác tuyên truyền an toàn điện trong mùa mưa bão. Các đơn vị trực thuộc tổng công ty đã in ấn phát hành 12.950 tờ rơi tuyên truyền, đồng thời phối hợp với đài phát thanh xã, phường phổ biến 4.997 lần đến từng dân để phòng tai nạn điện trong mùa mưa bão… Lập phương án chiếu sáng bằng nguồn dự phòng cho những tình huống úng ngập kể các khu vực ngoài đê trên địa bàn thành phố…

Nhận định, năm 2017, biến đổi khí hậu tiếp tục gây ảnh hưởng dẫn đến xuất hiện hình thái thời tiết cực đoan, phức tạp. Cùng với đó, đây là năm trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội xác định việc bảo đảm đủ nguồn điện phục vụ là nhiệm vụ số một. Theo đó, Tổng công ty đã quán triệt tới từng đơn vị nội dung và tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai; thực hiện triệt để phương châm “bốn tại chỗ” sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp theo lệnh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố. Đồng thời nghiên cứu bổ sung kịch bản các dạng thiên tai, từ đó đề ra nhiệm vụ cụ thể, cách thức xử lý, vật tư phương tiện dự phòng. Kiểm tra rà soát lại, khắc phục các điểm trên lưới điện có thể gây ra nguy hiểm khi xảy ra thiên tai. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời ứng trực xử lý ngay từ giờ đầu…


Đức Hiếu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật