Hà Nội: Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về đất đai (23:02 19/03/2017)


HNP - Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về đất đai, thời gian qua, đi đôi với tuyên truyền phổ biến đưa pháp luật vào cuộc sống, TP Hà Nội chỉ đạo thanh tra, kiểm tra kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm.


Theo đó, hằng năm, UBND thành phố đều có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, trong đó có đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai; thường xuyên cử cán bộ công chức tham gia các lớp đào tạo, bôi dưỡng nâng cao trình độ về quản lý hành chính, chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Trong năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 3 khóa đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường cho 1.170 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở thực hiện tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, từng bước đã gây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tham mưu xây dựng các chính sách, tuyên truyền phố biến chính sách pháp luật đất đai.

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được thành phố chỉ đạo quyết liệt. Qua đó, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đưa đất đai vào sử dụng đúng mục đích, đảm bảo công bằng theo quy định của luật đất đai. Năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai 66 đoàn (trong đó 41 đoàn thanh tra, kiểm tra về đất đai, 22 đoàn thanh tra về môi trường và tài nguyên nước, 3 đoàn thanh tra về lĩnh vực khoáng sản). Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố chủ trì thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo thống kê, năm 2016, UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền 58 quyết định với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 3 tỷ đồng (Trong đó 11 quyết định xử phạt hành chính về đất đai với số tiền 126,5 triệu đồng, 47 quyết định xử phạt vi phạm hành chính vê lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước với số tiền 2,915 tỷ đồng). Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành 3 quyết định thu hồi đất với tổng diện tích thu hồi 1.955,9m2 đất vi phạm pháp luật đất đai... Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập 3 đoàn công tác kiểm tra việc kiểm tra, sử dụng đất nông nghiệp tại các quận, huyện, thị xã. Kết quả xử lý các trường hợp vi phạm (xây dựng không phép, trái phép, san lấp ao hồ, lấn chiếm đất nông nghiệp, đất bãi bồi ven sông...) trên địa bàn 8 quận, huyện, thị xã: Sơn Tây, Phúc Thọ, Hoài Đức, Đông Anh, Quốc Oai, Ứng Hoà, Cầu Giấy, Thạch Thất.


Hương Dung


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật