Nâng cao năng lực quản lý đất đai cho 547.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (22:41 19/03/2017)


HNP - Thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, TP Hà Nội không ngừng nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ. Đồng thời, xây dựng và triển khai thực hiện đề án về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020.


Thực hiện Quyết định số 6790/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, các sở, ngành liên quan và địa phương đã tổ chức 5.938 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 547.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thành phố chú trọng đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin đối với đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt đối với cấp xã. Cũng trong năm qua, thành phố đã đào tạo, đào tạo lại theo chuẩn quốc gia và hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung cho 5.000 lượt cán bộ, công chức cấp xã về công tác đào tạo cán bộ, quy hoạch đội ngũ cán bộ ngành quản lý đất đai.

Là cánh tay nối dài của UBND thành phố trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tập thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo năng lực, trình độ chuyên môn từng bước đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là việc xây dựng các chính sách, khả năng cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức 4 khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn ngành Tài nguyên và Môi trường cho 1.290 lượt cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã; cử 3 cán bộ tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị và làm thủ tục cho 7 cán bộ tham gia các khóa đào tạo tại nước ngoài do thành phố tổ chức.

Cùng với việc sắp xếp bố trí cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đăng ký cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, các lớp nâng cao nghiệp vụ trong nước và nước ngoài theo chương trình các dự án, khóa đào tạo bồi dưỡng cán bộ của thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Liên quan đến công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ giai đoạn 2016-2020: Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường dự kiến tổ chức 5 khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn ngành tài nguyên và môi trường cho 1.490 lượt cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện, thị xã. Đối với các lớp đào tạo bồi dưỡng do trung ương và thành phố tổ chức, Sở Tài nguyên và Môi trường dự kiến cử 12 cán bộ tham gia các lớp về lý luận chính trị; 60 cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng của Đảng; cử 20 cán bộ tham gia các chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, cao cấp và các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật