Rà soát tình hình hoạt động của các chợ (16:01 17/03/2017)


HNP - Sở Công thương vừa ban hành công văn số 1019/SCT-QLTM gửi UBND các quận, huyện, thị xã về rà soát tình hình hoạt động của chợ làm cơ sở đề xuất cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư, quản lý chợ.


Hiện nay, hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn Thành phố còn nhiều khó khăn; việc thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ còn hạn chế.

Ngày 21/2/2017, Sở Tài chính Hà Nội có văn bản số 1019/STC-QLG về việc xem xét cơ chế tài chính nhằm khuyến khích thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng chợ, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

Để có cơ sở tham mưu trình UBND TP về cơ chế tài chính nhằm khuyến khích thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ (theo mô hình truyền thống), Sở Công thương đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã rà soát tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn theo tiêu chí sau: Chợ họp theo phiên, chợ họp nửa ngày, hợp cả ngày, mô hình tổ chức, quản lý, cơ chế, chính sách đang hưởng, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ… gửi Sở Công thương, trước ngày 27/3/2017, để tổng hợp cùng liên ngành báo cáo UBND TP.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật