Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2017 (21:36 11/01/2017)


HNP - Chiều 11/1, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí đánh giá công tác hoạt động của ngành năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2017.


Các đại biểu tham dự hội nghị


Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Quang Tiến, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Hà Nội cho biết, năm 2016, Cục THADS thành phố Hà Nội đã triển khai và thực hiện đồng bộ tất cả các nhiệm vụ được giao. Tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố kiện toàn; kỷ luật kỷ cương hành chính trong toàn hệ thống được tăng cường; công tác kiểm tra, nhất là chất lượng và hiệu quả kiểm tra được nâng lên; công tác phối hợp được chú trọng, đạt nhiều kết quả quan trọng. 
 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, góp phần tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan THADS; quy chế phối hợp liên ngành trong THADS đã và đang ngày càng phát huy hiệu quả. Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và các Chi cục đã bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, triển khai kế hoạch công tác, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo, lãnh đạo, phối hợp các cấp, ban, ngành, đoàn thể trong công tác THADS trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
 
Năm 2016, số thụ lý mới về thi hành án tăng so với năm 2015, đặc biệt là về tiền: Tổng số việc đã thụ lý 39.614 việc, tăng 3.112 việc (9%); tổng số tiền thụ lý là: 15.050 tỷ đồng, tăng 3.373 tỷ đồng (29%), cao nhất từ trước đến nay về tiền. Án kinh doanh thương mại tăng nhiều (số việc phải giải quyết loại này là 2.512 việc, số tiền phải thi hành là 11.046 tỷ đồng, chiếm 6,3% tổng số việc phải giải quyết nhưng chiếm đến 73,4% tổng số tiền phải giải quyết), trong điều kiện thiếu biên chế (thiếu 34 biên chế), chỉ tiêu Chấp hành viên giảm (so với cơ cấu Chấp hành viên được Bộ giao trước đây, hiện các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thiếu 40 Chấp hành viên).
 
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, lãnh đạo Cục cho biết, đơn vị chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, mở đợt tuyên truyền chuyên đề cao điểm cho người dân một số địa bàn có số vụ việc liên quan đến tín dụng, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến “tín dụng đen”. Bên cạnh đó, chú trọng đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thuyết phục, hòa giải trong THADS; qua đó rút ngắn thời gian, chi phí THADS, góp phần củng cố ổn định xã hội.

Ngoài ra, Cục tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, vụ việc có giá trị phải thi hành lớn; phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong các việc THA mà bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ, khó thi hành, các việc THA tồn trên 10 năm, liên quan đến nợ đọng tiền BHXH… Bên cạnh đó, Cục sẽ tích cực triển khai thực hiện hiệu quả "Năm kỷ cương hành chính 2017", thực hiện việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Đoàn Nguyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật