Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổng kết công tác kỹ thuật năm 2016 (21:24 11/01/2017)


HNP - Chiều 11/1, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác kỹ thuật năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.Năm 2016, công tác kỹ thuật đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư lệnh. Các nhiệm vụ đã được chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt như: Xây dựng chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2021, quy hoạch và lập dự án xây dựng kho vũ khí trang bị kỹ thuật của Bộ Tư lệnh, bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tham gia các hội thi toàn quân năm 2016 đạt kết quả tốt... 
 
Năm 2017, Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29/11/2007 và Kết luận số 763/KL-QUTW ngày 19/12/2013 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Chỉ đạo, tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng tốt và đồng bộ trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, chống khủng bố và các nhiệm vụ khác. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện thu hồi kịp thời, triệt để các loại vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ ngoài luồng trên địa bàn. Chỉ đạo, tổ chức tốt công tác huấn luyện kỹ thuật cho các đối tượng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50, phối hợp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô. Tích cực tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Hữu Thu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật