HNP - Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh” được chính thức đưa vào giảng dạy đại trà tại các trường học trên địa bàn Hà Nội từ năm học 2012-2013. Qua thời gian triển khai, Bộ tài liệu không chỉ tác động tới ý thức học tập, rèn luyện của mỗi học sinh, mà còn là cơ hội để đội ngũ nhà giáo Thủ đô tu dưỡng, hoàn thiện, trở thành tấm gương mẫu mực cho học trò noi theo.

Xem chi tiết...

HNP - 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Công đoàn viên chức Thành phố đã tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, duy trì, đẩy mạnh phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động Công đoàn, hoàn thành tốt những nội dung và chương trình công tác đề ra.

Xem chi tiết...

HNP - Hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp hội phụ nữ TP Hà Nội đã tích cực triển khai, gắn việc học và làm theo gương Bác với các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả trong việc giúp đỡ hội viên khó khăn vươn lên và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/6, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 76 -KH/ĐUK về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/6, Sở Y tế Thành phố ban hành Công văn số 94/SYT-NVY về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh Sởi.

Xem chi tiết...

HNP - Sở Xây dựng vừa có Công văn số 5204/SXH-HT về việc phối hợp rà soát, đảm bảo công tác chiếu sáng công cộng trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Trong 5 năm qua, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 25-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương liên quan đến công tác dân vận. Đặc biệt, Hội đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả, sát với tình hình và yêu cầu thực tế về công tác dân vận tại địa phương.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 22/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các nhà khoa học, văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 22/6, UBND TP Hà Nội phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc thành phố Hà Nội - khóa I.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/6, tại hội trường UBND huyện Chương Mỹ, Chi nhánh  NHCSXH TP Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho 121 chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đến từ các quận, huyện: Hà Đông, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thanh Oai.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem