HNP - Ngày 19/10, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và các Hội, đoàn thể gồm: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên CSHCM thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác ủy thác cho vay 9 tháng đầu năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 244/BC-MTTQ-BTT về kết quả "Giám sát liên ngành việc quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2016 - 2017" trên địa bàn 5 quận, huyện của TP Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 8724/STNMT-CCBVMT, ban hành ngày 18/10, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND quận, huyện, thị xã triển khai các biện pháp phòng ngừa sự cố môi trường khi các hồ thủy điện xả lũ và đảm bảo vệ sinh môi trường trong mùa mưa bão trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Sau 1 năm triển khai thực hiện mô hình "Sạch đồng ruộng" do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội phát động đã huy động sự vào cuộc, đồng bộ của các cấp, các ngành, đoàn thể và tầng lớp nhân dân. Vì vậy, tình trạng vứt chai lọ, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi đã giảm hẳn, góp phần làm cho Hà Nội ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 19/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XII và sơ kết 9 tháng hoạt động xuất bản trên địa bàn thành phố, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 19/10, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy cho các đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác Văn phòng cấp ủy và các đồng chí giúp việc Văn phòng cấp ủy của 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. 

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 1315/CCĐĐ-QL, ban hành ngày 18/10, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực khai thác cát, bãi tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng ở bãi sông, lòng sông.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vừa hoàn thành việc giám sát liên ngành quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2016-2017 trên địa bàn huyện Thường Tín.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/10, Sở Công Thương Hà Nội ban hành Công văn số 5247/SCT-QLNL đề nghị UBND quận, huyện, thị xã, Tổng Công ty Tuyền tải điện quốc gia, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội thực hiện đầu tư các công trình điện theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Xem chi tiết...

HNP - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 3936/BC-SYT về  tình hình dịch bệnh tuần từ ngày 9-15/10.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem