HNP - Trong nội dung Công văn số 1946/SNN-KHTC ban hành ngày 22/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án duy tu, duy trì, chống sạt lở đê điều, công trình thủy lợi phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/8, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội tổ chức diễn đàn đối thoại Nhà khoa học - Nhà nông - Nhà Doanh nghiệp.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 6845/STNMT-CCQLĐĐ ban hành ngày 21/8, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã đề nghị các bộ, ban, ngành trung ương, sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 cấp huyện.

Xem chi tiết...

HNP - Không nằm ngoài quy luật, TP Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai như bão, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất... gây bất lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai được TP triển khai thực hiện quyết liệt sẽ bảo đảm cho sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Xem chi tiết...

HNP - Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6476/STNMT-BQLDATT đề nghị sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu để tiếp biên, chồng ghép bản đồ địa chính phục vụ hoàn thiện hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Đó là thông báo của Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, chiều 22/8.

Xem chi tiết...

HNP - Nhằm Bồi dưỡng, nâng cao phấm chất và năng lực thực hiện công tác báo chí cho cán bộ cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 71-KH/BTGTU về việc tập huấn nghiệp vụ công tác báo chí năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 4174/SCT-QLTM ban hành ngày 22/8, Sở Công Thương Hà Nội đã đề nghị các sở, ban, ngành triển khai thực hiện Chiến lược xuất khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Sau 5 năm khi Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực, trên địa bàn thành phố đã có nhiều mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới được thành lập, vận hành và mang lại hiệu quả bước đầu cho kinh tế HTX nói riêng và kinh tế tập thể nói chung. Đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều mô hình hay xuất hiện đang trở thành đòn bẩy cho nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Xem chi tiết...

HNP - Trong hơn bốn năm qua, nhờ những quyết sách đúng đắn của Thành phố, sự nỗ lực của ngành nông nghiệp, hoạt động sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt của Hà Nội phát triển khá bền vững. Một trong những cách làm hiệu quả là thực hiện chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem