Thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017" phải tự giác, tự nguyện (14:30 12/10/2017)


HNP - Chiều 11/10, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11 và Toạ đàm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017". Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.


Đồng chí Nguyễn Văn Phong và đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP trao Giấy khen cho các phóng viên, biên tập viên


Đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, đồng chí Phùng Khải Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP cho biết, Đảng ủy Khối cùng cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu giúp Thành ủy HĐND, UBND thành phố triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
 
Nổi bật là triển khai nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khoá XII); thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", học tập chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; ban hành 6 đề án thực hiện 3 chương trình công tác toàn khoá của Đảng ủy Khối…
 
Đảng ủy Khối cũng quan tâm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ Khối đã hướng dẫn thành lập 5 Đảng bộ Ban quản lý các dự án chuyên ngành; quyết định giải thể 3 đảng bộ; mở 4 lớp nhận thức về Đảng cho 381 quần chúng ưu tú, kết nạp 262 đảng viên mới; tổ chức 6 đoàn kiểm tra, 2 đoàn giám sát, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng triển khai 80 cuộc kiểm tra…
 

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công tác bộ phậm bảo đảm "Một đầu mối, một việc xuyên suốt" được cấp uỷ các đơn vị thực hiện nghiêm túc; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, giải quyết các TTHC đối với cá nhân, tổ chức, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm để bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn.

 
Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa. Một số cơ quan, đơn vị đã chủ động, có nhiều sáng kiến, cách làm hay về CCHC được người dân, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận như Cục Thuế Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông...
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính và lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế; ý thức của một số cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ chưa cao. Cá biệt có một số cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, ứng xử thiếu chuẩn  mực, gây bức xúc trong nhân dân...
 
Tại hội nghị, 8 kiến tham luận của các tổ chức cơ sở tập trung đi sâu phân tích, đề xuất những giải pháp để đẩy mạnh thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” trong những tháng cuối năm, trong đó, bên cạnh việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về “Năm kỷ cương hành chính”, cần kết hợp với tuyên truyền về Luật Công chức, Luật Viên chức, tuyên truyền việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố để cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện. Đồng thời, tăng cường kiểm tra công vụ, nhất là việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm…
 
Đồng chí Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong biểu dương những kết quả mà Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt là việc nghiêm túc triển khai “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ rõ những tồn tại trong việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, điển hình là có một số nhiệm vụ cấp Thành phố, cấp quận huyện quyết liệt nhưng khi triển khai xuống cơ sở sự quyết liệt đó bị giảm bớt. Bên cạnh đó, việc xếp loại đảng viên tại các tổ chức cơ sở Đảng hàng năm còn nặng về hình thức, chưa đánh giá đúng thực chất... 
 
"Thời gian tới, cải cách hành chính và nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Kỷ luật kỷ cương hành chính không  phải là phong trào mà là quy định, nguyên tắc và luật pháp, đòi hỏi ý thức tự nguyện, tự giác, thực hiện có hiệu quả từ mọi người dân, các cấp, các ngành", đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh. 
 
Do đó, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ đề nghị Đảng uỷ khối tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác giáo dục cho đội ngũ cán bộ đảng viên về ý thức thực hiện, trách nhiệm  công vụ. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, quan tâm khai thác mạng xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, đặc biệt với khu vực đã được  xác định; đánh giá đúng thực chất cán bộ, đúng thực chất cơ sở đảng; nghiên cứu các giải pháp tổng thể  về chính sách đối với cán bộ thuộc thẩm quyền của TP; đào tạo bồi dưỡng cán bộ  phù hợp với thực tiễn của Hà Nội.
 
Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã trao giấy khen cho 17 phóng viên, biên tập viên của 4 cơ quan báo chí của Hà Nội đã có thành tích trong công tác tuyên truyền thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017, gồm Báo Hànộimới, Báo Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật