Phiên giải trình diễn ra đúng quy định, đạt hiệu quả cao (15:37 12/09/2017)


HNP - Theo đánh giá của Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, phiên giải trình sáng 12/9 đã diễn ra đúng luật, nghiêm túc, trách nhiệm, đạt hiệu quả theo đúng yêu cầu đề ra.


Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc kết luận phiên giải trình


Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh: Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch các quận, huyện và Tổ trưởng các Tổ đại biểu được triệu tập đã tham gia đầy đủ phiên giải trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao trước cử tri Thủ đô. Phiên giải trình được thực hiện đúng quy định của luật, đảm bảo yêu cầu đặt ra, thể hiện ở việc lựa chọn nội dung trúng vào vấn đề cấp bách, bức xúc của nhân dân.

Tại phiên giải trình đã có 16 câu hỏi được nêu, đặt ra nhiều vấn đề trong trách nhiệm của các sở, ngành, quận huyện. Việc trả lời cũng đi thẳng vào vấn đề với 6 Chủ tịch quận huyện, 3 Giám đốc sở và đồng chí Chủ tịch UBND TP tham gia trả lời, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất nghiêm túc trong trách nhiệm đối với các vấn đề dân sinh bức xúc.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, theo quy định của Luật, sau phiên giải trình này, Thường trực HĐND sẽ họp và thông qua kết luận bằng biểu quyết và kết luận này sẽ được gửi đến UBND các cấp để thực hiện. Chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND TP xây dựng kế hoạch để triển khai 10 nhiệm vụ mà đồng chí Chủ tịch UBND TP đã nêu, có lộ trình thực hiện cụ thể, gửi HĐND TP trong tháng 9 để HĐND TP sẽ tái giám sát vấn đề này và sẽ báo cáo vào kỳ họp cuối năm HĐND TP. Chủ tịch HĐND TP cũng yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình bằng văn bản đối với vấn đề quản lý rác thải y tế và các hồ trong nội thành, gửi HĐND TP.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật