Mặt trận Tổ quốc phải thực sự đổi mới, hướng về cơ sở (15:09 12/07/2017)


HNP - Sáng 12/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ X, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố.


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị


6 tháng qua, hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố được triển khai đồng bộ, hiệu quả, kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến với các tầng lớp nhân dân và cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. MTTQ Việt Nam thành phố đã hỗ trợ xây, sửa 341 nhà cho hộ nghèo; phối hợp xây, sửa nhà và giám sát việc xây, sửa 7.566 nhà ở cho người có công với cách mạng. MTTQ Việt Nam thành phố đã chuyển 29,8 tỷ đồng từ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” để hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại đảo Len Đao, thuộc quần đảo Trường Sa. MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 467 hội nghị phản biện xã hội; tổ chức 322 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân…
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đề ra, 6 tháng cuối năm, MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là 8 chương trình công tác của Thành ủy giai đoạn 2016-2020 và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Thành ủy. Cán bộ mặt trận cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, dư luận xã hội về các vấn đề dân sinh bức xúc. Bên cạnh đó, hệ thống mặt trận các cấp cần tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”, phối hợp với các tổ chức thành viên chăm lo cho người nghèo .
 
MTTQ Việt Nam Thành phố phải đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân. Công tác giám sát và phản biện xã hội cần được chú trọng và nâng cao hơn nữa bằng cách phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hệ thống mặt trận các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các tôn giáo, công tác dân tộc, công tác đối ngoại nhân dân. Để bộ máy mặt trận hoạt động được tốt hơn MTTQ Việt Nam thành phố cần tiếp tục kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phải thực sự đổi mới, hướng về cơ sở, bám sát các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đạt được của hệ thống mặt trận các cấp, nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục phát huy vai trò hiệp thương với các thành viên của mặt trận nhất là trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do mặt trận chủ trì. MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát huy hơn nữa tốt quyền làm chủ của nhân dân, sự đồng thuận xã hội để Thủ đô phát triển bền vững.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật