Đổi mới công tác Tuyên giáo theo hướng tăng tính thuyết phục, hiệu quả (14:22 14/07/2017)


HNP - Sáng 14/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng”. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự hội nghị.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị


Trong 6 tháng đầu năm, công tác Tuyên giáo Thủ đô đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Hà Nội, tích cực tham mưu giúp cấp ủy các cấp đổi mới trong triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về các mục tiêu, nhiệm vụ phát trển kinh tế - xã hội của TP. Hệ thống Tuyên giáo tiếp tục tham mưu, triển khai hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình mỗi cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và “Năm kỷ cương hành chính”.
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy và các quận, huyện, thị ủy đã chủ động tham mưu, triển khai sơ kết 5 Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, xây dựng và triển khai các chuyên đề, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp TP về "Đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của hệ thống tuyên giáo Đảng bộ TP Hà Nội trong tình hình mới" và đề tài "Nghiên cứu giải pháp phòng, chống thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch diễn ra trên địa bàn".
 
Hệ thống Tuyên giáo Thủ đô cũng chú trọng và triển khai hiệu quả, có chiều sâu công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; đấu tranh, phản bác lại các thông tin sai trái của thế lực thù địch; tuyên truyền tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.
 
Về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17 của Trung ương, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn TP đã quan tâm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác tuyên truyền miệng. Đội ngũ báo cáo viên các cấp của TP thường xuyên được kiện toàn. Hiện nay, toàn TP có 358 báo cáo viên cấp TP, ngoài ra, còn gần 16 nghìn báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên các cấp. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên được triển khai đảm bảo đúng định hướng và kỷ luật phát ngôn theo phương châm “kịp thời, nhạy bén, thuyết phục, hiệu quả”, phục vụ tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong thời gian qua.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, với khối lượng công việc nhiều hơn, tính chất và yêu cầu công việc cao hơn, song đội ngũ cán bộ Tuyên giáo Thủ đô đã nỗ lực, cố gắng, triển khai công nhiệm vụ tinh thần sáng tạo, qua đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Nhấn mạnh đến 5 nhiệm vụ trọng tâm hệ thống Tuyên giáo Thủ đô cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị trước hết, cần chú trọng xây dựng công tác tư tưởng vững mạnh ngay từ cơ sở, lấy địa bàn thôn, tổ dân phố làm trọng điểm. Tổ chức hiệu quả hơn việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành phố, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Thành phố. Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đủ về số lượng, vững mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Ngành Tuyên giáo Thủ đô cần tăng cường đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc, đột phá về nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng tăng tính thuyết phục, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm tình hình để triển khai đồng bộ, chủ động và phối hợp với các ngành trong đấu tranh, phản bác lại những thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị. Chú trọng làm tốt hơn công tác tư tưởng, xây dựng và củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị ngành Tuyên giáo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó tập trung chỉ đạo công tác báo chí, xuất bản, phát huy hơn nữa vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. Chủ động cung cấp thông tin 2 chiều cho báo chí để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội. Cùng với đó, chủ động triển khai các đề án, chương trình nhằm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp và 8 chương trình công tác của Thành phố, nhất là phát huy vai trò cơ quan thường thực trong thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy và Chỉ thị 05 ccủa Bộ Chính trị.
 
Về thực hiện Chỉ thị số 17 của Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị còn nguyên giá trị, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Do đó, các cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải xác định mình là một báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố và coi đây là tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu đội ngũ báo cáo viên phải hiểu chắc, hiểu sâu vấn đề, chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động 2 chiều, tăng tính thuyết phục để nhân dân hiểu và làm theo.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật