Thành ủy Hà Nội triển khai Nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh (16:08 11/07/2017)


HNP - Sáng 11/7, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 và Kế hoạch số 51-KH/TU thực hiện Nghị quyết “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.


Toàn cảnh hội nghị


Chủ trì hội nghị có các đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy.

Xây dựng TCCSĐ vững mạnh gắn với giải quyết vấn đề dân sinh bức xúc

Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Trong những năm qua, công tác xây dựng TCCSĐ và hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn luôn được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm. Trung ương, Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình để lãnh đạo công tác xây dựng TCCSĐ, từ đó, đã góp phần tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng tổ chức, hoạt động của TCCSĐ và hệ thống chính trị trên địa bàn Thành phố, nhất là ở xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy, toàn Thành phố vẫn còn có khoảng 200 vụ việc phức tạp ở các mức độ khác nhau trên địa bàn hơn 100 xã, phường, thị trấn cần được quan tâm, giải quyết. Từ đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 15 nhằm cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Chương trình số 01 đối với TCCSĐ và hệ thống chính trị cấp cơ sở xã, phường, thị trấn. Đây cũng là bước chuẩn bị sớm, quan trọng đối với công tác lãnh đạo các TCCSĐ trong toàn Đảng bộ Thành phố thực hiện hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020 và việc chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mục đích của Nghị quyết 15-NQ/TU là "Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng về vị trí, vai trò của TTCSĐ và việc xây dựng TCCSĐ thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố giai đoạn hiện nay. Đề ra giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, củng cố TCCSĐ yếu kém, gắn với giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề phức tạp về ANCT-TTATXH trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội".

Nghị quyết 15 cũng nêu rõ: Cùng với yêu cầu tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của các cấp ủy và tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố thì trọng tâm hiện nay là xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, củng cố TCCSĐ yếu kém. Kiểm soát tốt tình hình ở cơ sở, kiên quyết không để diễn biến thành điểm nóng, đồng thời không để phát sinh các vụ việc phức tạp mới.

Để thực hiện tốt các mục đích, yêu cầu trên, Nghị quyết 15 đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Trong đó, ngoài những giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, Thành ủy Hà Nội chỉ rõ phải phát huy dân chủ trong Đảng, đi đôi với thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên vi phạm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp rất nhiều ý kiến khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 15, đồng thời, thể hiện quyết tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nội dung Nghị quyết 15 và Kế hoạch 51; từng bước củng cố TCCSĐ, nhất là TCCSĐ yếu kém gắn với giải quyết có hiệu quả những vấn đề dân sinh bức xúc, vấn đề phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại xã, phường, thị trấn của Thành phố, tạo sự phát triển ổn định và bền vững của Thủ đô.

Hết sức coi trọng tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận xã hội

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các quận, huyện, thị xã đánh giá, phân loại các TCCSĐ và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên cần tập trung giải quyết. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ tới các đồng chí lãnh đạo từng cơ quan, gắn với tiến độ thời gian giải quyết. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các quận huyện thường xuyên giao ban, đôn đốc các quận huyện, mục tiêu là đến hết năm 2017, chậm nhất là giữa năm 2018 phải cơ bản xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp đã được chỉ ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, các cấp ủy cần hết sức coi trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận là cốt lõi để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Muốn vậy, trong tất cả mọi trường hợp, cấp ủy phải chỉ đạo việc chủ động nắm chắc tình hình, nhất là thông tin trên mạng xã hội để kịp thời cung cấp những thông tin, định hướng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt là ở những địa bàn có các vụ việc phức tạp. Cùng với đó, phải nâng cao hoạt động, chất lượng và hiệu quả của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, phản động.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tăng cường xuống dự sinh hoạt với các TCCSĐ, quan tâm tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của tổ chức, nhân dân, để điều chỉnh các giải pháp lãnh đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, cơ cấu cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở cơ sở theo quy định, đặc biệt phải khắc phục ngay biểu hiện hình thức trong đánh giá chất lượng TCCSĐ, đánh giá cán bộ.

"Giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ, giải pháp, vừa là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và hệ thống chính trị ở cơ sở. Giải quyết những vấn đề dân sinh, bức xúc, phức tạp là công việc khó khăn, công phu, là nhiệm vụ tất yếu phát sinh trong quá trình vận động phát triển xã hội, nhất là đối với vị trí của Thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, đang trong quá trình đô thị hóa, phát triển mạnh mẽ" - đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.


Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật