Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (14:31 18/05/2017)


HNP - Sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị.


Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân


Đoàn đại biểu thủ đô Hà Nội tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã của Thành phố.
 
Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai quán triệt nghiêm túc và kịp thời Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư đến cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Đồng thời, nhấn mạnh những yêu cầu mới, những nội dung quan trọng, cốt lõi của Chỉ thị, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.
 
Ở nhiều tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị (nhất là trong lực lượng vũ trang, các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, Kiên Giang... các tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn khó khăn, như Lào Cai, Bắc Kạn, Lai Châu, Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng...) đã tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, giao lưu, làm sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thảo luận, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn, những việc làm cụ thể để học và làm theo Bác, để nhân rộng, tạo sức lan tỏa từ các điển hình tiêu biểu.
 
Đặc biệt, trong quá trình thực hiện Chỉ thị, ở nhiều đơn vị, nhiều địa phương đã xuất hiện những cách làm hay, những gương điển hình tiêu biểu. Trong đó, hầu hết các địa phương đã căn cứ vào tình hình thực tiễn của mình để xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị này gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương như: đổi mới phương thức và hiệu quả lãnh đạo của các cấp chính quyền, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh…
 
Cùng với đó, công tác kiểm tra, đôn đốc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp trong năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị 05 cũng được tiến hành nghiêm túc, có kế hoạch, nội dung thiết thực… Qua đó, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và góp phần giải quyết hiệu quả các vụ việc nổi cộm, phức tạp ở địa phương, đơn vị.
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy lúng túng trong triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch làm theo tấm gương của Bác hoặc còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa thực sự quan tâm đến công tác này. Vấn đề gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở nhiều nơi chưa được thể hiện rõ, dẫn tới vẫn còn những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, xa dân, hay còn nhiều sai phạm trong các lĩnh vực quản lý.
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, dù là năm đầu triển khai Chỉ thị nhưng nhờ kế thừa phát huy kết quả đã đạt được trong hơn 10 năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương Bác đang đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, sinh động, nhiều mô hình hay, nhiều điển hình tiêu biểu.
 
Thống nhất với những tồn tại, hạn chế đã nêu, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt yêu cầu đã được nêu trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đó là việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, việc triển khai Chỉ thị này phải gắn liền với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
“Thước đo quan trọng nhất trong thực hiện Chỉ thị 05 vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, ở việc góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Điều đó đòi hỏi trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất, cấp ủy các cấp phải thường xuyên thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.
 
Cùng đó, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền của cả hệ thống chính trị để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, điểm mấu chốt để thực hiện được yêu cầu trên là phải thúc đẩy và hình thành cho được ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân và tình cảm yêu mến Bác của mỗi cá nhân, trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.
 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thực tiễn triển khai cho thấy, vai trò của người đứng đầu rất quan trọng, quyết định sự thành bại trong tổ chức thực hiện ở từng đơn vị. Vì vậy, việc triển khai Chỉ thị 05 đòi hỏi tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu một cách thực chất, nói đi đôi với làm.
 
Ngoài ra, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị các cấp ủy cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, trao đổi kinh nghiệm, cách làm giữa các tổ chức đảng; biểu dương và nhân rộng kịp thời những cách làm hay. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải kiên trì, quyết tâm thực hiện. 
 
Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Bằng khen cho 28 tập thể, 48 cá nhân có tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật