Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW (18:28 20/04/2017)


HNP - Sáng 20/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002, của Bộ Chính trị (khóa IX) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới". Các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch UB MTTQ TP dự hội nghị.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc


Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 275.150 cựu chiến binh, trong đó, số hội viên Hội cựu chiến binh là 260.150 (chiếm 98,5%). Hội viên cựu chiến binh Thủ đô trong những năm qua luôn phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trong các hoạt động xã hội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, với 9.518 buổi giao lưu, giáo dục truyền thống tới 1,5 triệu lượt đoàn viên thanh niên; là lực lượng nòng cốt đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, chống diễn biến hòa bình...
 
Các hoạt động, phong trào thi đua do Hội cựu chiến binh phát động ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu, nhất là trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong những năm qua, toàn Thành phố có trên 45 nghìn lượt hội viên cựu chiến binh hiến gần 1,8 nghìn m2 đất làm đường và các công trình công cộng; đóng góp 129 tỷ đồng và 509 nghìn ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, phong trào phát triển kinh tế, giúp hội viên cựu chiến binh xóa đói, giảm nghèo đã được đông đảo hội viên tham gia, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi... Trong 5 năm trở lại đây, Hội cựu chiến binh các cấp đã huy động vốn nội bộ, giúp trên 9,1 nghìn lượt hội viên vay với số tiền 66,7 tỷ đồng để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 46 nghìn hội viên.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng  nhấn mạnh 3 kết quả nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết 09 trên địa bàn Thành phố, đó là các cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở đã quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác cựu chiến binh trong thời kỳ cách mạng mới; việc phối hợp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh được đảm bảo; phương thức hoạt động của các cấp hội cựu chiến binh được đổi mới và nâng cao chất lượng, thiết thực, hiệu quả… Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương những kết quả trong thực hiện Nghị quyết 09 của các cấp ủy, chính quyền, nhất là những đóng góp của các cấp hội cựu chiến binh vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô trong những năm qua.
 
Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, còn một số cấp ủy đảng cơ sở chưa nhận thức đúng về vai trò, vị trí của công tác cựu chiến binh; việc quán triệt nội dung Nghị quyết 09 còn chưa thường xuyên; việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của một số địa phương, đơn vị còn chung chung, chưa có các giải pháp cụ thể; chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện…
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 09, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", nhất là thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp.
 
Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và phát triển Thủ đô. Các cấp ủy, chính quyền cần phối hợp với hội cựu chiến binh cùng cấp xây dựng chương trình, đề án tạo điều kiện để cựu chiến binh phát huy hơn nữa vai trò trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội… Trước mắt, phối hợp để tổ chức thành công đại hội cựu chiến binh các cấp, hướng tới Đại hội Hội Cựu chiến binh Thành phố nhiệm kỳ 2017-2022.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với Hội cựu chiến binh trong các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Quỹ vì người nghèo”, phong trào “Dân vận khéo”, “Cựu chiến binh gương mẫu”… đặc biệt, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị và nơi công cộng, tạo sự lan tỏa trong xã hội.
 
Đối với tổ chức hội cựu chiến binh các cấp, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cựu chiến binh để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có các giải pháp thực hiện hiệu quả, kịp thời đối với công tác cựu chiến binh. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để cựu chiến binh phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng; quan tâm các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng bằng khen cho 13 tập thể, 9 cá nhân có thành tích trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 09.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật