Hà Nội: Phát triển nguồn nhân lực quản lý đất đai đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng (22:30 19/03/2017)


HNP - Triển khai thực hiện Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020, TP Hà Nội đã không ngừng kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.


Theo đó, thành phố đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, thực sự hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; đồng thời giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; tăng dần tự chủ kinh phí, giảm chi ngân sách, giảm biên chế với nguyên tắc thực hiện đúng quy định, phù hợp với thực tiễn. Cùng với đó, rà soát, điều chỉnh lại quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Đáng chú ý, UBND thành phố đã quyết định thành lập Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại 3 phòng chuyên môn đã giúp bộ máy quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai quy về một đầu mối trở nên tinh giản, gọn nhẹ, tạo điều kiện cho việc giải quyết các TTHC của các  tổ chức, cá nhân được liền mạch, thống nhất, rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động; góp phần củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn lĩnh vực đất đai, đảm bảo mỗi cán bộ công chức được làm đúng khả năng, trình độ, năng lực chuyên môn, đúng người, đúng việc, từ đó nâng cao chất lượng công việc, cũng như hiệu quả quản lý, thực thi công vụ.

Công tác đào tạo cán bộ, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý đất đai cũng được thành phố chú trọng, quan tâm. Theo đó, UBND thành phố giao Sở Nội vụ xây dựng, triển khai thực hiện đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2016-2020. Trong năm qua, ngoài tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho hàng nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về quản lý đất đai, là cơ quan chuyên quản lý về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tập thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm năng lực, trình độ chuyên môn từng bước đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục ưu tiên cho công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Quản lý đất đai. Theo đó, thành phố xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ chuyên ngành quản lý đất đai; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành Quản lý đất đai đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn chức danh của ngành; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…


Tuấn Vũ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật