Hà Nội: 584 xã, phường, thị trấn sử dụng số liệu dùng chung (22:47 19/03/2017)


HNP - Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thành phố Hà Nội đã tích cực đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, công nghệ.


Theo đó, thành phố đã triển khai, hỗ trợ hướng dẫn chuẩn kết nối cho 71/82 cơ quan ứng dụng quản lý văn bản và Hồ sơ công việc kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND thành phố. Đã cập nhật mới gần 4000 hòm thư diện tử, duy trì hỗ trợ gần 20.000 hòm thư điện tử @hanoi.gov.vn cho các cơ quan chính quyền và người lao động hợp đồng trên địa bàn thành phố. Thành phố đã thực hiện 21 cuộc họp trực tuyến với Chính phủ, các bộ, ngành trung ương; 17 cuộc họp trực tuyến trong thành phố. Một số ứng dụng công nghệ thông tin đã được nghiên cứu, xây dựng để triên khai như: Xây dựng tổng đài hỗ trợ người nộp thuế qua điện thoại; xây dựng cổng giao tiếp điện tử với người nộp thuế…

Cùng với đó, thành phố thực hiện nối mạng liên thông từ thành phố đến các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và toàn bộ 584 xã, phường, thị trấn sử dụng số liệu dùng chung và tiến tới xây dựng kho dữ liệu chung. Thành phố đã thống nhất việc tích hợp dữ liệu của thành phố với các bộ Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính liên thông tại các xã, phường, thị trấn.

Ngoài ra, thành phố triển khai dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch đô thị thành phố Hà Nội”, trong giai đoạn I đã thực hiện xây dựng bản đồ số trên nền GIS hiện trạng với các dữ liệu quy hoạch chung, 3 phân khu  đô thị N5, N7, N8, N9, ảnh quy hoạch chi tiết 14 quận, huyện (Hà Nội cũ); 11 đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và công khai kết quả của dự án trên cổng thông tin điện tử. Sắp tới, dự án giai đoạn II sẽ tiến hành thực hiện trên toàn thành phố.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật