Đẩy mạnh xây dựng chính quyền hành động và phục vụ (12:06 20/03/2017)


HNP - Hà Nội đang triển khai tích cực và đồng bộ các nội dung công tác cải cách hành chính (CCHC), với phương châm quyết liệt, cụ thể, đi vào thực chất để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong chất lượng phục vụ của bộ máy nhà nước.


Giải quyết TTHC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội


Siết chặt “kỷ cương hành chính”
 
Tại hội nghị giao ban quý I của Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP với lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, ngày 15/3 vừa qua, một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận là Kế hoạch của UBND Thành phố về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội. Đây là bước cụ thể hóa nhằm thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.
 
Hội nghị thống nhất yêu cầu trong quá trình thực hiện phải đồng bộ ở các cấp, các ngành, các địa phương trên toàn Thành phố; gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của các ngành, các địa phương; tránh phô trương, hình thức, làm theo phong trào. Các hoạt động có chiều sâu, nội dung thiết thực, kết quả rõ nét, tác dụng tích cực, trực tiếp tới quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Các giải pháp được tổ chức thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, động viên, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức trong quá trình quản lý hành chính.
 
Cùng với việc yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC, nhất là các thủ tục liên quan tới người dân, doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi tối đa, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ TTHC; Thực hiện công khai đối với toàn bộ các TTHC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, việc công khai phải đầy đủ thông tin, đúng quy định (thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác, dễ sử dụng), Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng quy trình nội bộ, hoàn thiện quy chế làm việc của các cấp, các ngành, các bộ phận trong tất cả các cơ quan, đơn vị.
 
Đặc biệt, việc phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với chuyên môn, năng lực sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện rà soát, sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với từng vị trí việc làm. Kiên quyết đưa ra khỏi biên chế hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng lực yếu, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Điểm mới trong thực hiện “Kỷ cương hành chính” năm nay là việc đánh giá cán bộ. Theo đó, từ năm 2017 giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan tương đương Sở định kỳ cuối năm đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc đối với Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành dọc trực thuộc UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp huyện định kỳ hàng quý đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc đối với Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã. Từng các bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị căn cứ vị trí việc làm và nhiệm vụ phân công phải xây dựng kế hoạch công tác cụ thể cho tuần, tháng, quý, năm báo cáo Thủ trưởng đơn vị để quản lý, theo dõi, chỉ đạo, giám sát.
 
Tiêu chí cao nhất là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
 
Với “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Hà Nội quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét và mạnh mẽ trong xây dựng chính quyền hành động và phục vụ, trước hết là thay đổi căn bản tư duy, thái độ, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết TTHC trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”. Thành phố yêu cầu tổ chức quán triệt và niêm yết tại tất cả các bộ phận tiếp dân giải quyết TTHC, các đơn vị thực hiện dịch vụ công 10 nội dung, yêu cầu sau: (1) Khách đến, được chào hỏi; (2) Khách ở, luôn tươi cười; (3) Khách hỏi, được tư vấn; (4) Khách yêu cầu, phải tận tâm; (5) Khách cần, được thông báo; (6) Khách vội, giải quyết nhanh; (7) Khách chờ, được xin lỗi; (8) Khách phàn nàn, phải lắng nghe; (9) Khách nhờ, luôn chu đáo; (10) Khách về, được hài lòng.
 
Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc là yêu cầu tất yếu, phải thực hiện đầu tiên để xây dựng mục tiêu Thủ đô- đô thị văn minh, hiện đại; xây dựng chính quyền phục vụ, đáp ứng mong mỏi của nhân dân. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ Thủ đô trong những năm qua.
 
Đánh giá về kết quả công các CCHC của Thành phố, Bí thư Thành ủy cho rằng cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc, nhận thức về CCHC đã được nâng lên, qua đó có chuyển biến rõ nét trong thực tiễn, sự phàn nàn của người dân đã giảm hẳn, thay vào đó là những đánh giá tích cực. Nhất là trong lĩnh vực đất đai, thực hiện Chỉ thị 09 của Thành ủy, từ các sở, ngành đến quận, huyện, xã, phường đều vào cuộc, thay vì trông chờ người dân đến nộp thủ tục như trước kia, chính quyền đã chủ động vào cuộc, cùng người dân rà soát những khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ, với mục tiêu đến 30/4 năm nay hoàn thành kê khai đăng ký với các thửa đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đến 30/6 phải hoàn thành toàn bộ việc cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các thửa đất đủ điều kiện.
 
Kết quả công tác CCHC đã tác động rõ nét đến việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Thành phố. Theo Chỉ số PCI năm 2016 vừa được công bố, Hà Nội tiến thêm 10 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố. Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, qua phân tích có 5/10 chỉ số thành phần của Thành phố còn chuyển biến chậm, trong khi đây là những lĩnh vực Thành phố hoàn toàn có dư địa để có thể làm tốt hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, mục tiêu của Thành phố không chỉ ở những con số thống kê, đánh giá, mà phải là sự hài lòng trên thực tế của người dân, doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
 
Hay như việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Thành phố thời gian qua đã có những kết quả tích cực, nhiều đơn vị đạt trên 90% tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến qua mạng, trong đó tỷ lệ chung 35% số hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp được người dân kê khai, thực hiện tại nhà, hay như 68% số doanh nghiệp đã đăng ký thành lập qua mạng… Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, đây là những kết quả bước đầu quan trọng, tiếp theo chính quyền các địa phương phải triển khai CCHC với tinh thần quyết liệt, sâu sát hơn. “Cái khó là đầu tư hạ tầng Thành phố đã làm được rồi, nhưng khó hơn là phải tuyên truyền, vận động để nhân dân cùng với chính quyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến. “Từng phường, xã phải nắm được các hộ dân, hộ nào chưa tự kê khai được TTHC, khó khăn gì và tại sao. Nhiều nơi, nhiều phường có dân trí cao nhưng tỷ lệ đang ký dịch vụ công trực tuyến tại nhà thấp, chứng tỏ các đồng chí chưa tăng cường tuyên truyền vận động”, Bí thư Hà Nội nêu. 
 
Để “Năm kỷ cương hành chính” đem lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố năm 2017, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc chung tay góp sức xây dựng nền kỷ cương hành chính; gương mẫu trong thực hiện quy tắc ứng xử trong các cơ quan thuộc Thành phố và tại nơi công cộng.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật