Cán bộ Tuyên giáo phải vững vàng tư tưởng chính trị, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ (18:04 09/01/2017)


HNP - Sáng 9/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai công tác năm 2017 và tổng kết 10 năm Chỉ thị số 03-CTr/TU, ngày 17/5/2006, của Thành ủy Hà Nội (khoá XVI) về “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cách mạng kháng chiến ở Hà Nội”, sơ kết 5 năm Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 5/12/2011, của Bộ Chính trị (khoá XI) về lĩnh vực giáo dục.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể


Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng,  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.
 
Năm 2016, mặc dù triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ, trong đó có nhiều việc mới, chưa có tiền lệ, song ngành Tuyên giáo Thủ đô đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành uỷ, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cùng Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, với những dấu ấn riêng của Hà Nội.
 
Hệ thống Tuyên giáo cũng phát huy tốt vai trò của cơ quan thường trực trong tham mưu giúp Thành ủy chỉ đạo tổng kết rất thiết thực, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể hoá ngay Kế hoạch 18 của Thành uỷ theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá đội ngũ cán bộ Tuyên giáo Thủ đô thực sự là lực lượng xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao, qua đó góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội XII của Đảng cũng như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị

 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngành Tuyên giáo Thủ đô tích cực, chủ động và đi trước trong việc tham mưu, phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc phát sinh; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính”, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
 
Cùng với đó, với vị trí là Thủ đô, trung tâm giáo dục, khoa học của cả nước, ngành Tuyên giáo Thành phố cần coi trọng công tác nghiên cứu lý luận, vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; khuyến khích tìm tòi, sáng kiến trong công tác nghiên cứu khoa học, đồng thời cung cấp những thông tin mang tính lý luận để phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Công tác Tuyên giáo Thủ đô cũng cần phải tập trung tuyên truyền, quảng bá hình ảnh một Thành phố phát triển văn minh, thanh bình, là điểm đến thân thiện và hợp tác…
 
Đồng chí cũng đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu xây dựng đội ngũ Tuyên giáo vững vàng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, nhất là phải yêu nghề và say mê với nghề. Đồng chí cho rằng đã đến lúc phải suy nghĩ đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia vào mạng xã hội, để nhân lên những thông tin tích cực, đấu tranh với những thông tin sai trái, góp phần làm lành mạnh hóa môi trường thông tin trên mạng xã hội.
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị ngành Tuyên giáo Thủ đô phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp để tiếp tục nâng cao toàn diện chất lượng công tác Tuyên giáo trong thời gian tới.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị

 

Nhấn mạnh những kết quả công tác mà ngành Tuyên giáo đạt được trong năm qua là rất đáng ghi nhận, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà ngành cần tập trung khắc phục. Đó là đội ngũ cán bộ tuyên giáo chưa đồng đều, một số đơn vị còn yếu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân và dự báo tình hình của cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời; chưa đưa ra được nhiều ý kiến tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội.
 
Trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả cũng như tồn tại, hạn chế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu ngành tuyên giáo Thủ đô thời gian tới cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, coi đây là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất. Cùng đó, phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức, tăng cường ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền; chú trọng công tác tư tưởng, chính trị, trên cơ sở bám sát thực tiễn để tham mưu giúp cấp uỷ nắm bắt tình hình, hướng dẫn dư luận xã hội; phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan, chủ động đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch…


Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật