Thường Tín quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (20:08 15/07/2017)


HNP - Chiều 14/7, Huyện ủy Thường Tín triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở.


Tại hội nghị, các học viên đã được đồng chí Phạm Ngọc, Trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt những nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5. Để thực hiên tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Huyện ủy Thường Tín yêu cầu cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là nhũng nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn; xác định trách nhiệm triển khai thực hiện. Các cấp ủy đảng tố chức học tập, quán triệt phù hợp về hình thức và nội dung đối với từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành ở các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) trong nhân dân trên hệ thống đài truyền thanh; tuyên truyền, phố biến các hoạt động triển khai thực hiện bằng các hình thức đa dạng, phù hợp... Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng... tổ chức hội nghị học tập, quán triệt cho các đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật