Tồn đọng 533 vụ vi phạm pháp luật đê điều, thủy lợi ở huyện Mỹ Đức (20:16 15/07/2017)


HNP - Ban Chỉ đạo Xử lý, giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi huyện Mỹ Đức vừa đánh giá kết quả xử lý, giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2017.


Theo kết quả tổng hợp, tính đến thời điểm 30/6/2017 trên địa bàn huyện Mỹ Đức có 550 vụ vi phạm, trong đó: 211 vụ vi phạm đê điều, 339 vụ vi phạm công trình thủy lợi. Số vi phạm đã giải tỏa 17 vụ (đê điều 2 vụ; thủy lợi 15 vụ). Như vậy, số vụ vi phạm còn tồn tại là 533 vụ. Sở dĩ trên địa bàn huyện Mỹ Đức còn nhiều các vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi đã tồn tại từ nhiều năm trước (trước năm 2015), khá phức tạp. Đặc biệt là các trường hợp vi phạm trên các tuyến đê Mỹ Hà đoạn xã Hợp Thanh và bờ hữu Đáy thuộc xã Phù Lưu Tế, Phùng Xá. Các vi phạm này chủ yêu có liên quan đến đất đai, công trình xây dựng kiên cố. Các vi phạm mới phát sinh từ năm 2016-2017 chưa được các xã, thị trấn kiên quyết xử lý. Trong đó, năm 2016 còn tồn tại một số vi phạm có tính chất phức tạp như vụ 2 vụ làm nhà cấp 4 trên địa bàn xã Phùng Xá; 2 vụ làm cầu qua sông Mỹ Hà thuộc địa bàn xã An Tiến, Hùng Tiến. Năm 2017 có 23 vụ vi phạm mới phát sinh, mới giải tỏa được 14 vụ, còn 9 vụ chưa được giải tỏa (trong đó có 3 vụ làm nhà cấp 4 ở Hợp Thanh, Phùng Xá).

Theo chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 207/UBND-KT ngày 27/2/2017 “Kiên quyết xử lý dứt điểm các vụ vi phạm phát sinh trong năm 2016 còn tồn tại, báo cáo UBND huyện xong trước ngày 30/5/2017”. Tuy nhiên đến nay, theo báo cáo của các xã, thị trấn, Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Mỹ Đức thì nhiều vi phạm mới phát sinh vẫn tồn tại chưa được xử lý.

Trước thực trạng trên, Ban Chỉ đạo Xử lý, giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi huyện Mỹ Đức kiến nghị Đội Thanh tra xây dựng, UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn xã, thị trấn về trình tự, thủ tục trong quá trình xử lý, giải tỏa vi phạm.

Để xử lý triệt để, không để tồn tại các vi phạm mới phát sinh, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm theo đúng thẩm quyền. Để xác định cụ thể vi phạm và xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm, trước tiên cần phải xác định được cụ thể chỉ giới, mốc giới công trình. Vì vậy, UBND TP Hà Nội, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc giúp huyện Mỹ Đức trong việc xác định và cắm mốc chỉ giới các công trình, hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư để phục vụ công tác xử lý giải tỏa các vi phạm.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật