Huyện ủy Ứng Hòa chú trọng công tác xây dựng Đảng (20:08 15/07/2017)


HNP - Xác định công tác xây dựng Đảng là nền tảng chính trị vững chắc, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển ổn định và bền vững. Chính vì vậy, trong những tháng đầu năm, Huyện ủy Ứng Hòa đã đặc biệt chú trọng công tác này.


6 tháng đầu năm 2017, BTV Huyện ủy Ứng Hòa đã tiếp tục chỉ đạo cơ sở tập trung tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết TW 4 khoá XII và chuyên đề toàn khóa “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Đến nay, 100% các TCCSĐ đã nghiêm túc triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập, làm theo hàng tháng và có đánh giá, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó, huyện đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng viên, trong 6 tháng đầu năm 2017 đã kết nạp được 132 đảng viên mới, đạt 60% kế hoạch năm. Công tác xét tặng và truy tặng Huy hiệu đảng được thực hiện đúng hạn với 1.023 huy hiệu được trao; đặc biệt, đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên của huyện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chủ động thực hiện theo kế hoạch. Huyện ủy đã phối hợp mở 01 lớp Trung cấp LLCT-HC với 110 học viên, chiêu sinh mở 01 lớp sơ cấp LLCT; tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Xây dựng Đảng cho 274 người là Đảng ủy viên các xã, thị trấn; mở 02 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 212 người...

Trong công tác kiểm tra, giám sát, huyện đã thành lập 02 đoàn kiểm tra đối với 10 TCCSĐ trực thuộc về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thành lập 02 đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất ở và tài sản gắn liền với đất cho nhân dân đối với 6 đảng ủy cơ sở và 02 đoàn kiểm tra khảo sát thực hiện Chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 37 của BTV Huyện ủy Ứng Hòa “Về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội”. Tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm: đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên; Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 12 tổ chức đảng và UBKT Đảng uỷ, đạt 100% kế hoạch. Qua kiểm tra các tổ chức đảng được kiểm tra cơ bản thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Trong những tháng cuối năm, Huyện ủy Ứng Hòa tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện như: Công tác cải cách hành chính, xây dựng NTM. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả và đảm bảo được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng; tiến hành kiểm tra, đánh giá các mô hình, điển hình “dân vận khéo”...


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật