Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của hệ thống cơ quan hành chính (21:43 19/06/2017)


HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành kế hoạch số 110/KH-UBND về tiếp tục tuyên truyền thực hiện trong giai đoạn 2017-2020 các nhiệm vụ trọng tâm Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của hệ thống cơ quan hành chính các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016” trên địa bàn quận.


Theo đó, để xây dựng hệ thống cơ quan hành chính quận, phường vững mạnh, hiệu đại, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ CB, CC, VC đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, có ý thức trách nhiệm cao; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, quận sẽ triển khai một số giải pháp trọng tâm:

Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, thực hiện nguyên tắc “một đầu mố i- một việc xuyên suốt” tạo sự đồng bộ, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của UBND quận, UBND các phường, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập, xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, thanh lịch, văn minh.

Xây dựng đội ngũ CB, CC, VC của quận; cán bộ, công chức phường có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và năng lực thực thi công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh CCHC trong hoạt động của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng. Đồng thời, bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của UBND Thành phố, các sở, ngành Thành phố; cấp ủy đảng, vai trò của HĐND các cấp, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Bên cạnh đó, thường xuyên làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị của cử tri.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật